شما این‌جا هستید
نصب کولر گازی 

لوله بازکنی -

آموزش نحوه کار با ریموت کنترل کولر گازی

Rate this post

ریموت در دست گرفتن خنک کننده گازی و طریقه کار اتحاد الاصابع کار با این ریموت از آب کناری سوالاتی است که عمده مردمان از نمایندگی ها و یا مرکزها فروش کولرگازی میپرسند و برای کار با آن نیاز به ارشاد دارا هستند که اکثر اوقات در پک خویش خنک کننده گازی یک دفترچه اپریز راهنما قرار داده اند که اداره کردن به طور چهره یی فراگیری کار با ریموت در دست گرفتن خنک کننده گازی را توضیح داده اند . همینطور میتوانید از تعمیرکار کولرگازی ارشاد اضطراری برای کار با در دست گرفتن کولرگازی را اخذ نمایید . برای شناخت با طرز کار در دست گرفتن خنک کننده گازی مارک ال جی و سامسونگ و… ادامه مقاله را مطالعه نمایید . طرز کار با ریموت در دست گرفتن خنک کننده گازی

ریموت در دست گرفتن خنک کننده گازی و طریقه کار اتحاد الاصابع کار با این ریموت از آب کناری سوالاتی است که عمده مردمان از نمایندگی ها و یا مرکزها فروش کولرگازی میپرسند و برای کار با آن نیاز به ارشاد دارا هستند که اکثر اوقات در پک خویش خنک کننده گازی یک دفترچه اپریز راهنما قرار داده اند که اداره کردن به طور چهره یی فراگیری کار با ریموت در دست گرفتن خنک کننده گازی را توضیح داده اند . همینطور میتوانید از تعمیرکار کولرگازی ارشاد اضطراری برای کار با در دست گرفتن کولرگازی را اخذ نمایید . برای شناخت با طرز کار در دست گرفتن خنک کننده گازی مارک ال جی و سامسونگ و… ادامه مقاله را مطالعه نمایید . طرز کار با ریموت در دست گرفتن خنک کننده گازی

در ادامه می خوانید:

تجهیزات ریموت در دست گرفتن خنک کننده گازی

هم اکنون برای آن نوع از عزیزانی که به هر برهان از داشتن این آلوس دفترچه راهنما بی فایده اند به صورت خلاصه به طرز کار با ریموت در دست گرفتن خنک کننده گازی اشاره شده‌است تا در هنگام کار با خنک کننده گازی بتوانید از همه تجهیزات روی ریموت در دست گرفتن خنک کننده گازی فایده ببرید . اما ریموت در دست گرفتن خنک کننده گازی برای تمامی ی خنک کننده ها به صورت یکسان ساخته نشده است و احتمالا نام و یا محل قرار تصاحب کردن کلید ها بر روی آن ها متعدد باشد اما بطور کلی چند کلید های مشترکی دارا هستند که ما به پر کاربرد ترین آن ها اشاره میکنیم .

بر روی تمامی ریموت در دست گرفتن خنک کننده گازی با برندهای ال ابن قاسم عتقی ال جی , سامسونگ , اجغ وجغ هایسنس و… کلید on/off قرار داده شده‌است که برای خاموش و پر‌نور کردن خنک کننده گازی به کارگیری می شود و در عمده ریموت ها برفراز ریموت جای دارد . در بعضا از نوع ها این کلید را با start/stop نشان می‌دهند که کارایی تمامی یکسان است . با زدن کلید start/stop خنک کننده را با نهایی تنظیماتی که بر ابعاد پس اره روی آن انجام داده اید ابام مجددا پر‌نور میکنید . چه عواملی باعث ابریزی کولرگازی اسپلیت میشود؟

کلید مرتبط با به صورت کاری کولرگازی

دو‌مین کلید مرتبط با به صورت کاری کولرگازی میباشد , همانگونه که در مقاله پیشین توضیح دادیم خنک کننده گازی در ۴ وضعیت auto , cool , dry , fan , heat میتواند قرار بگیرد . می توانایی خاطرنشان کرد این کلید پرکاربردترین کلید ی ریموت در دست گرفتن خنک کننده گازی میباشد . با فشار دادن این کلید هر ۴ وضعیت خنک کننده گازی را روی مانیتور میتوانید مشاهده کنید و یک وضعیت را تعیین کنید . وضعیت های کولرگازی بر اخذ کردن روی ریموت در دست گرفتن

وضعیت fan : با فعال کردن این وضعیت کولرگازی در وضعیت فن رفته یعنی موتور احسانات موتور و کندانسور خنک کننده گازی خاموش می ابن سنان خفاجی شود و فن داخلی آمدوشد خنک کننده گازی آغاز به کار می نماید . از این وضعیت عمده در بهار که نیاز به سوز و سرما و گرمای خاصی وجود ندارد به کارگیری می نمایند تا هوا را جابجا نماید .

وضعیت cool : از این وضعیت بخش اعظم در تابستان و برای به کارگیری از وضعیت سرمایش خنک کننده گازی به کارگیری می نمایند که صورت آن را روی ریموت در دست گرفتن خنک کننده غالبا به صورت دانه برف نشان میدهند . فراگیری طرز کار با ریموت در دست گرفتن خنک کننده گازی

کولرگازی ریموت کنترل درجه حرارت

وضعیت heat : از این وضعیت برای ساخت گرما عمده در زمستان به کارگیری می نمایند و صورت آن بر روی ریموت در دست گرفتن خنک کننده گازی به صورت یک خورشید پباده سازی شده‌است .

وضعیت Auto : با زدن این کلید خنک کننده گازی روی وضعیت خودکار رفته و با انتخاب کردن دمای خنک کننده , دمای دلخواه استفاده کننده را آماده می نماید . غالبا این وضعیت را برای مواردی که در محل حضور ندارید و میخواهید دمای آنجا در یک میزان معین بماند تهیه میکنید و با زدن این کلید خنک کننده گازی دمای محفظه را به به عبارتی میزان دلخواه تهیه نگه میدارد .

وضعیت Dry : با تعیین این وضعیت خنک کننده گازی را در وضعیت رطوبت گیر یا کم آب قرار داده اید که در این صورت میزان بیشتری از رطوبت آذر برزین هوا گرفته می شود . آمرزگاری این وضعیت در مناطقی که دارنده آب و هوای شرجی و یا به طور معتدل مرطوب میباشند به کار برده می شود . این وضعیت فن خنک کننده گازی را در کندترین وضعیت خویش قرار میدهد .

 
کلید تهیه اندازه جايگاه حرارت اتاق در در دست گرفتن خنک کننده گازی

از این کلید برای کم و افزایش دادن جايگاه هوا به کارگیری می نمایند که پیشنهاد ما این است که دما را فی مابین ۲۲ تا ۲۵ جايگاه سانتی گراید تهیه نمایید ( متناسب با دمای تعادل تن آدم ) با تهیه دما بر روی این میزان تن شما نه سرد می اپوخی می شود و نه عرق ادباره می نماید .

کلید ای که برای تعیین سرعت فن درنظرگرفته شده شده‌است ( Indoor Fan Speed Selector ) این کلید برای تعیین یکی‌از چهار مدل سرعت مضاعف , میانگین و کم یا میانگین بکار برده می شود که با هر توشه فشار دادن این کلید از روی ریموت در دست گرفتن خنک کننده گازی میتوانید وضعیت زمینه نظرتان را تعیین کنید . کلید های ریموت در دست گرفتن کولرگازی

کلید Turbo یا Jet Cool از این کلید جهت پر‌نور و خاموش کردن jet cool به کارگیری می نمایند که تعیین کلید Turbo در اکثر اوقات خنک کننده ها در این صورت خنک کننده با بیشترین اقتدار خویش آغاز به کار خواهد اجدر کرد .

آب بینی کلید Swing در داخل کولرگازی پره هایی جهت انتخاب سمت باد موجود است که با اسم دمپر معرفی شده‌است و کلید Swing جهت خاموش و پر‌نور جنبش دمپرها ( در راستای ذیل یا بالا ) به کارگیری می شود . خوبتر است بدانید که کارایی خنک کننده در این صورت برای نوع های متعدد خنک کننده به صورت یکسان وجود ندارد و در بعضا از خنک کننده ها دمپر ها صرفا بضاعت یک وضعیت یعنی صرفا ذیل یا صرفا بالا شدن را دارا هستند و بقیه موردها به طور دستی میباشد .

کلید خاموش و پر‌نور ساعت تایمر off/on Time تایمر یا زمانسنج خنک کننده گازی میباشد که مرتبط با عصر خاموش و پر‌نور شدن خنک کننده میباشد که با این کلید تهیه می شود .

Time Setting مرتبط با تهیه عصر کولرگازی میباشد . درصورتی که میخواهید هنگامی برای پر‌نور و خاموش شدن خنک کننده تعیین کنید , از این کلید ی ریموت در دست گرفتن خنک کننده گازی به کارگیری نمایید .

کولرگازی ریموت کنترل درجه حرارت

کلید Time Set / Cancel مرتبط با توقف یا تهیه ساعت تایمر کولرگازی میباشد .

درصورتی که میخواهید کولرگازی خویش را در وضعیت گرمایش قرار دهید می‌توانید طرز فراگیری قدم به قدم راه‌اندازی گرمایش خنک کننده گازی را مطالعه کنید .

کلید Sleep Mode Auto ریموت کولرگازی

کلید مرتبط با خاموش شدن خودکار خنک کننده گازی میباشد که با این کلید ی ریموت در دست گرفتن خنک کننده گازی می بضاعت و توان خنک کننده را به طور مداد خاموش کرد . این کار منجر کم شدن هزینه مصرف و ارتقا ارتفاع قدمت کولرگازی مشود . ابوالسعادات ( جهت بالا بردن آلغو ارتفاع عمرکولرگازی مقاله نکات حیاتی ارتقا ارتفاع قدمت خنک کننده گازی را مطالعه کنید . ) ریموت در دست گرفتن خنک کننده گازی به چه شکل کار می کند؟

معرفی کارایی بقیه کلید های ریموت در دست گرفتن خنک کننده گازی

کلید مرتبط با جریان هوا Air ابوداود Circulation Button که برای ابوبکر قهستانی تولید جریان هوا سوای گرم و سرد ابن بیض کردن بکار برده می شود آلبالو گیلاس چیدن .

کلید در دست گرفتن جايگاه حرارت اتاق ( Room ادقه Room Temperature Checking ) که آتش خای جهت در دست گرفتن جايگاه حرارت فعلی اتاق به کارگیری می شود .

کلید مرتبط با غربال پلاسما ( Plasma ) از این دکمه برای پر‌نور و خاموش کردن غربال پلاسما به کارگیری می نمایند .

کلید مرتبط با در دست گرفتن جهت وزش باد آذار یقون افقی ( Horizontal Air Flow آشکارساز صوتی Direction Control ) این اجرای کلید در تمامی نوع ها نیست و از این دکمه برای تهیه جهت وزش افقی به کارگیری می نمایند . چگونه فيلتر کولرگازي خود را تعويض کنيم؟

نهایی ریموت در دست گرفتن خنک کننده گازی مرتبط با کلید تهیه دوباره یا به عبارتی ریست ( Reset ) است که پیشین از تهیه ساعت و یا بعداز ردوبدل باطری ها موضوع به کارگیری قرار میگیرد

لطفا به این مطلب رای دهید:
[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

پست‌های مرتبط

یک نظر بگذارید

قالب وردپرس