شما این‌جا هستید
چگونه فاضلاب توالت فرنگی را لوله کشی کنیم لوله بازکنی توالت فرنگی لوله کشی 

لوله بازکنی -

چگونه فاضلاب توالت فرنگی را لوله کشی کنیم

Rate this post

چگونه فاضلاب توالت فرنگی  را لوله کشی کنیم  ؟

فاضلاب توالت فرنگی (2)

 

لوله کشی اصولی آب و فاضلاب سرویس بهداشتی اهمیت داراست . در فیس بی توجهی به سفارش های بیان شده برای لوله کشی فاضلاب سرویس بهداشتی و اجرای غیر اصولی آن , پس از انجام عملیات نازک کاری ساختمان ( کاشی کاری کف و دیوارها ) در هنگام نصب سرویس بهداشتی و ,

فقط توانمند به نصب نخواهیم بود بلکه براى رفع نواقص , هنگفتى را متحمل خوا هیم شد .

درین نوشته‌علمی با خط مش لوله کشی فاضلاب سرویس بهداشتی و بعضی از سفارش های درین روند آشنا خواهید شد .

برای طولانی تر دراین باره , شما خوا‌نندگان گرامی را به مطالعه نوشته‌ی علمی لوله کشی فاضلاب ساختمان دعوت می‌کنیم .

روشهای لوله کشی فاضلاب توالت فرنگی

فاضلاب توالت فرنگی (2)

لوله کشی بایستی تا حد قابلیت صاف , راست و در خطوطی موازی با سقف ها , دیوارها و کف های ساختمان در اطراف , اجرا شود .

یادگرفتن روش لوله کشی فاضلاب سرویس بهداشتی ۱

لوله کشی صاف و راست فاضلاب توالت فرنگی

 

در شاخه های افقی مسیر لوله نباید با زاویه بزرگتر از ٤٥ رتبه فیس گیرد . در عین درحال حاضر , مسیر لوله های هواکش با زاویه ای بزرگتر از ٤٥ رتبه باشد . در , با از دو ٤٥ رتبه , مسیر٩۰ رتبه تاسیس شده است .

یادگرفتن روش لوله کشی فاضلاب سرویس بهداشتی ۲

۲ ای از رتبه در شاخه ها

دقت شود که لوله های قائم فاضلاب و هواکش بایستی موازی نصب شوند . , لوله های فاضلاب و هواکش با و با لوله ها و با نزدیکترین سطح ها دیوار بایستی ٥ سانتیمتر باشد تا قابلیت دسترسی و بده بستان مهیا باشد . عبور لوله های فاضلاب و هواکش از پنجره ها , درها و دیگر بازشوهای ساختمان مجاز نمیباشد .

یادگرفتن روش لوله کشی فاضلاب سرویس بهداشتی ۳

۳ لوله ها بایستی موازی و با فاصه ۵ سانتی متری باشند

از اجرای لوله کشی فاضلاب سرویس بهداشتی و , باید به طریقی استاندارد , مقدار و محل های ضروری جهت عبور لوله ها در کف , سقف و دیوارها در نقشه های کارگاهی شود و نهایتا به دستگاه نظارتی .

یادگرفتن روش لوله کشی فاضلاب سرویس بهداشتی ۴

۴ کاری برای عبور لوله فاضلاب

دهانه های لوله های انشعاب هواکش و فاضلاب که ادامه به بعد از آن موکول شده و آنکه قرار است بعد ها به دستگاه متصل شوند , بایستی پس از نصب لوله ها , با درپوش موقت و بسته شود .

یادگرفتن روش لوله کشی فاضلاب سرویس بهداشتی ۵

۵ بستن دهانه های بعداز لوله کشی

۶ – اجرای لوله کشی افقی فاضلاب بایستی تا حد قابلیت , با شیب یکنواخت فیس گیرد . در جا , شیب لوله ها باید در سمت و سوی دورکردن فاضلاب از بهداشتی و مصرف کننده ها باشد و اجرای شیب برعکس مجاز نمی باشد . شیب کارگذاری لوله ها بایستی حدود را برآورده سازد :

تا قطر ١٠٠ میلیمتر , شیب ٢ درصدی

قطر ١٢٥ و ١٥٠میلیمتر , شیب ۵/۱درصدی

دقت :

شیب در لوله افقی فاضلاب از ٤ درصد نباید بیش تر باشد . لوله هواکش افقی شیب در بایستی یک درصد باشد . شیب لوله های افقی هواکش باید به طرف نقطه اتصال این لوله به لوله فاضلاب اجرا شود .

۶ لزوم رعایت کردن شیب در لوله های افقی

در سیستم لوله کشی فاضلاب و هواکش دو حداکثر برابر با جداول استاندارد باشد .

پیشبینی سیفون برای هرمورد از بهداشتی دستگاه هایی که به لوله کشی فاضلاب , ضروری است . بر رمز رویه لوله خروجی هیچ کدام از بهداشتی نبایستی طولانی تر از یک سیفون کار گذاشت .

چگونگی نصب سرویس بهداشتی و روش تهیه و تنظیم سیفون آن در مقاله‌ها طریقه نصب سرویس بهداشتی و روش تهیه و تنظیم سیفون سرویس بهداشتی ( به زودی منتشر می شود ) در دست شما است .

استاندارد سرویس بهداشتی با دیوار

در جانمایی لوله فاضلاب و خرید سرویس بهداشتی , دقت شود که استاندارد سرویس بهداشتی تا دیوار پشت آن باید ۳۰ سانتی متر باشد . این , از راءس لوله خروجی فاضلاب سرویس بهداشتی مقدار گرفته می شود . ولی راءس لوله خروجی سرویس بهداشتی از دیوار در برخی های , طولانی تر کمتر از حد قید شده باشد . توجه شود که راءس لوله فاضلاب سرویس بهداشتی تا دیوار با دو پیچی است که سرویس بهداشتی را به زمین وصل کرده اند و میتوان برای راحتی طولانی تر , دیوار تا دو پیچ را مقدار گرفت . درصورتیکه در هر طرف سرویس بهداشتی دو پیچ و در مجموع ۴ پیچ سرویس بهداشتی را به زمین وصل کرد‌ه باشد , برای مقدار گیری استاندارد سرویس بهداشتی از دیوار , میانه در میان دو پیج یک طرف را تا دیوار ملاک قرار می‌دهیم . در , هنگام نصب لوله کشی سرویس بهداشتی سرویس بهداشتی , آب در کاسه سرویس بهداشتی را صد رد صد بایستی تخلیه و شیر آب متصل به سرویس بهداشتی را تا تراز جدا کرد .

۷ لزوم استقرار سرویس بهداشتی در ای از دیوار

محل قرارگیری دهانه اتصال فاضلاب به بهداشتی

در هنگام اجرای سیستم لوله کشی فاضلاب ساختمان , اطلاع از دهانه های اتصال فاضلاب به بهداشتی ساختمان , بعد ها و مقدار وسایل بهداشتی و روش اتصال به دهانه های فاضلاب از اهمیت خاصی برخوردار‌است . در موقع اجرای لوله کشی فاضلاب , باید ضمن دقت به بعد ها و مقدار مکان نصب وسایل بهداشتی و های گزینه در آن , کافی از حکم کننده بر بازار داشته باشیم تا بتوانیم با اقدامی اصولی و , روند لوله کشی های بهداشتی را به و بی نقص انجام دهیم .

لوله کشی سرویس بهداشتی خوب تر است به مورد ها دقت نماییم :

۸ نمایی از پروژه های لوله کشی فاضلاب صورت گرفته

آیا مقدار سرویس بهداشتی و آن

پست‌های مرتبط

یک نظر بگذارید

قالب وردپرس