شما این‌جا هستید

لوله بازکنی

چگونه فاضلاب توالت فرنگی را لوله کشی کنیم لوله بازکنی توالت فرنگی لوله کشی 

چگونه فاضلاب توالت فرنگی را لوله کشی کنیم

چگونه فاضلاب توالت فرنگی  را لوله کشی کنیم  ؟

فاضلاب توالت فرنگی (2)

 

لوله کشی اصولی آب و فاضلاب سرویس بهداشتی اهمیت داراست . در فیس بی توجهی به سفارش های بیان شده برای لوله کشی فاضلاب سرویس بهداشتی و اجرای غیر اصولی آن , پس از انجام عملیات نازک کاری ساختمان ( کاشی کاری کف و دیوارها ) در هنگام نصب سرویس بهداشتی و ,

فقط توانمند به نصب نخواهیم بود بلکه براى رفع نواقص , هنگفتى را متحمل خوا هیم شد .

درین نوشته‌علمی با خط مش لوله کشی فاضلاب سرویس بهداشتی و بعضی از سفارش های درین روند آشنا خواهید شد .

برای طولانی تر دراین باره , شما خوا‌نندگان گرامی را به مطالعه نوشته‌ی علمی لوله کشی فاضلاب ساختمان دعوت می‌کنیم .

روشهای لوله کشی فاضلاب توالت فرنگی

فاضلاب توالت فرنگی (2)

لوله کشی بایستی تا حد قابلیت صاف , راست و در خطوطی موازی با سقف ها , دیوارها و کف های ساختمان در اطراف , اجرا شود .

یادگرفتن روش لوله کشی فاضلاب سرویس بهداشتی ۱

لوله کشی صاف و راست فاضلاب توالت فرنگی

 

در شاخه های افقی مسیر لوله نباید با زاویه بزرگتر از ٤٥ رتبه فیس گیرد . در عین درحال حاضر , مسیر لوله های هواکش با زاویه ای بزرگتر از ٤٥ رتبه باشد . در , با از دو ٤٥ رتبه , مسیر٩۰ رتبه تاسیس شده است .

یادگرفتن روش لوله کشی فاضلاب سرویس بهداشتی ۲

۲ ای از رتبه در شاخه ها

دقت شود که لوله های قائم فاضلاب و هواکش بایستی موازی نصب شوند . , لوله های فاضلاب و هواکش با و با لوله ها و با نزدیکترین سطح ها دیوار بایستی ٥ سانتیمتر باشد تا قابلیت دسترسی و بده بستان مهیا باشد . عبور لوله های فاضلاب و هواکش از پنجره ها , درها و دیگر بازشوهای ساختمان مجاز نمیباشد .

یادگرفتن روش لوله کشی فاضلاب سرویس بهداشتی ۳

۳ لوله ها بایستی موازی و با فاصه ۵ سانتی متری باشند

از اجرای لوله کشی فاضلاب سرویس بهداشتی و , باید به طریقی استاندارد , مقدار و محل های ضروری جهت عبور لوله ها در کف , سقف و دیوارها در نقشه های کارگاهی شود و نهایتا به دستگاه نظارتی .

یادگرفتن روش لوله کشی فاضلاب سرویس بهداشتی ۴

۴ کاری برای عبور لوله فاضلاب

دهانه های لوله های انشعاب هواکش و فاضلاب که ادامه به بعد از آن موکول شده و آنکه قرار است بعد ها به دستگاه متصل شوند , بایستی پس از نصب لوله ها , با درپوش موقت و بسته شود .

یادگرفتن روش لوله کشی فاضلاب سرویس بهداشتی ۵

۵ بستن دهانه های بعداز لوله کشی

۶ – اجرای لوله کشی افقی فاضلاب بایستی تا حد قابلیت , با شیب یکنواخت فیس گیرد . در جا , شیب لوله ها باید در سمت و سوی دورکردن فاضلاب از بهداشتی و مصرف کننده ها باشد و اجرای شیب برعکس مجاز نمی باشد . شیب کارگذاری لوله ها بایستی حدود را برآورده سازد :

تا قطر ١٠٠ میلیمتر , شیب ٢ درصدی

قطر ١٢٥ و ١٥٠میلیمتر , شیب ۵/۱درصدی

دقت :

شیب در لوله افقی فاضلاب از ٤ درصد نباید بیش تر باشد . لوله هواکش افقی شیب در بایستی یک درصد باشد . شیب لوله های افقی هواکش باید به طرف نقطه اتصال این لوله به لوله فاضلاب اجرا شود .

۶ لزوم رعایت کردن شیب در لوله های افقی

در سیستم لوله کشی فاضلاب و هواکش دو حداکثر برابر با جداول استاندارد باشد .

پیشبینی سیفون برای هرمورد از بهداشتی دستگاه هایی که به لوله کشی فاضلاب , ضروری است . بر رمز رویه لوله خروجی هیچ کدام از بهداشتی نبایستی طولانی تر از یک سیفون کار گذاشت .

چگونگی نصب سرویس بهداشتی و روش تهیه و تنظیم سیفون آن در مقاله‌ها طریقه نصب سرویس بهداشتی و روش تهیه و تنظیم سیفون سرویس بهداشتی ( به زودی منتشر می شود ) در دست شما است .

استاندارد سرویس بهداشتی با دیوار

در جانمایی لوله فاضلاب و خرید سرویس بهداشتی , دقت شود که استاندارد سرویس بهداشتی تا دیوار پشت آن باید ۳۰ سانتی متر باشد . این , از راءس لوله خروجی فاضلاب سرویس بهداشتی مقدار گرفته می شود . ولی راءس لوله خروجی سرویس بهداشتی از دیوار در برخی های , طولانی تر کمتر از حد قید شده باشد . توجه شود که راءس لوله فاضلاب سرویس بهداشتی تا دیوار با دو پیچی است که سرویس بهداشتی را به زمین وصل کرده اند و میتوان برای راحتی طولانی تر , دیوار تا دو پیچ را مقدار گرفت . درصورتیکه در هر طرف سرویس بهداشتی دو پیچ و در مجموع ۴ پیچ سرویس بهداشتی را به زمین وصل کرد‌ه باشد , برای مقدار گیری استاندارد سرویس بهداشتی از دیوار , میانه در میان دو پیج یک طرف را تا دیوار ملاک قرار می‌دهیم . در , هنگام نصب لوله کشی سرویس بهداشتی سرویس بهداشتی , آب در کاسه سرویس بهداشتی را صد رد صد بایستی تخلیه و شیر آب متصل به سرویس بهداشتی را تا تراز جدا کرد .

۷ لزوم استقرار سرویس بهداشتی در ای از دیوار

محل قرارگیری دهانه اتصال فاضلاب به بهداشتی

در هنگام اجرای سیستم لوله کشی فاضلاب ساختمان , اطلاع از دهانه های اتصال فاضلاب به بهداشتی ساختمان , بعد ها و مقدار وسایل بهداشتی و روش اتصال به دهانه های فاضلاب از اهمیت خاصی برخوردار‌است . در موقع اجرای لوله کشی فاضلاب , باید ضمن دقت به بعد ها و مقدار مکان نصب وسایل بهداشتی و های گزینه در آن , کافی از حکم کننده بر بازار داشته باشیم تا بتوانیم با اقدامی اصولی و , روند لوله کشی های بهداشتی را به و بی نقص انجام دهیم .

لوله کشی سرویس بهداشتی خوب تر است به مورد ها دقت نماییم :

۸ نمایی از پروژه های لوله کشی فاضلاب صورت گرفته

آیا مقدار سرویس بهداشتی و آن

چگونه فاضلاب توالت فرنگی  را لوله کشی کنیم  ؟   لوله کشی اصولی آب و فاضلاب سرویس بهداشتی اهمیت داراست . در فیس بی توجهی به سفارش های بیان شده برای لوله کشی فاضلاب سرویس بهداشتی و اجرای غیر اصولی آن , پس از انجام عملیات نازک کاری ساختمان ( کاشی کاری کف و دیوارها ) در هنگام نصب سرویس بهداشتی و , فقط توانمند به نصب نخواهیم بود بلکه براى رفع نواقص , هنگفتى را متحمل خوا هیم شد . درین نوشته‌علمی با خط مش لوله کشی فاضلاب سرویس…

بیشتر بخوانید
انواع لوله فاضلاب و کاربردهای ویژه آن تاسیسات تخلیه و لایروبی و حفر چاه لوله بازکن لوله بازکنی لوله کش لوله کشی لوله کشی آب و نصب شیرآلات 

انواع لوله فاضلاب و کاربردهای ویژه آن

انواع و اقسام لوله های فاضلاب

لوله‌ها را می‌توان به متعدد از نگاه متاع کاربرد و طریق اتصالات گونه بندی نمود . در آبرسانی و گردآوری فاضلاب ( لوله فاضلاب ) عمدتا از لوله‌های آهنی و پلاستیکی به کارگیری میگردد . لوله‌های آزبست سیمان و لوله‌های بتونی هم در گردآوری فاضلاب ( لوله فاضلاب ) کاربرد .

همینطور در آبرسانی منازل و اماکن و سیستمهای آبرسانی کوچک PLUMBING از لوله‌های گالوانیزه به کارگیری میگردد . در لوله کشی آب گرم و سرد مصرفی برای اتصال لوله‌ها به یکدیگر تغییر و تحول جهت دادن لوله‌ها انشعاب گیری و یا این که تبدیل قطر لوله از قطعاتی به کارگیری که اتصالات یا این که وصاله می‌نامند .

لوله آب

لوله های گالوانیزه

لوله‌های گالوانیزه خویش به دو گونه تقسیم می گردند : لوله‌های فولادی گالوانیزه و لوله‌های آهنی گالوانیزه . این دو گونه در بازار به لوله‌های آهنی سپید پر اسم و رسم اند و عموما در بین این دو گونه فرق در حالتی‌که که لوله‌های فولادی گالوانیزه در مقایسه با گونه آهنی آن سبکتر و براق‌تر است .

هر دو گونه لوله‌های گالوانیزه در شاخه‌های ۶ متری ساخته می گردند و در هر دو حدیده گردیده اند . قطر اسمی این لوله‌ها از اینچ تا ۸ اینچ گونه بندی گردیده اند . برای اتصال لوله‌های گالوانیزه از پروسه جوشکاری به کارگیری نمود به دلیل آنکه در اثر حرارت جوشکاری روی جانور لوله‌ها اکسید شده و گاز اکسید روی شده برای تنفس خطرناک است .

۱ – لوله‌های فولادی گالوانیزه

این گونه لوله‌ها برای آبرسانی و گهگاه برای تخلیه فاضلاب به کار برده می گردند به کارگیری کلیدی آن ها برای تهویه است . متاع این لوله‌ها از فولاد نرمی است که در ساختن آن کاغذ فولاد را با فشار قالب عبور داده و درز آن را جوش و آنگاه جهت مقاومت در قبال اسیدها و زنگ زدگی‌ها روی اندود ( گالوانیزه ) می نمایند . این گونه لوله‌ها نسبت به گونه آهنی در قبال اسیدها مقاومت کمتری . برای گالوانیزه کردن لوله‌های فولادی از پیل شیمیایی یا این که پیل گالوانیک به کارگیری می نمایند .

۲ – لوله‌های آهنی گالوانیزه

متاع این لوله‌ها آهن سپید نورد شده‌است که درز آن دستگاههای درز جوش بهم جوش داده میگردد و آنگاه لوله را در فلز روی مذاب فرو . این لوله‌ها از رنگ تیره و خاکستریشان شناخته می گردند .

لوله های چدنی

متاع این لوله‌ها از چدن ریخته گری است و بر حسب گونه کاربرد آن ها و آلیاژ صورت و ارتفاع لوله گونه اتصالات آن ها با متعدد است و اکثر اوقات در سیستم لوله کشی فاضلاب و برای گردآوری آبهای سطحی به کارگیری می گردند . لوله‌های چدنی که در سیستم فاضلاب به کار به دو گونه تقسیم می گردند :

الف ) دو تخت

طریق اتصال گونه لوله چدنی به کارگیری از بست منحصربه‌فرد هست .

ب ) توپی

این گونه لوله چدنی خویش به دو گونه یک توپی و دو توپی تقسیم می گردند و برای اتصال گونه لوله‌ها از سرب و کنف به کارگیری میگردد .

لوله‌های چدنی را به ۶ گونه جدا از هم می گردند :

۱ – لوله‌های PVC ( پلی ونیل کلراید )

مزایا لوله‌های PVC :

اتصال لوله و قطعات ان زیاد آسانتر و سریعتر از دیگر لوله‌ها انجام میگردد .

• در نصب روکاری احتیاجی به ندارد .

دارنده وزن سبک میباشند .

در قبال مواد شیمیایی از مقاومت بالایی برخوردارند .

لوله فاضلاب

معایب لوله های pvc

• لوله‌های PVC کم آب در قبال سوز و سرما زیاد کلیدی و آسیب پذیر میباشند .

در قبال حرارت بسیار فرم و استحکام خویش را از دست .

به جهت مقاومت جداره این لوله‌ها از فنر لوله گشوده کنی برای گرفتگی مجرای لوله‌ها به کارگیری نمود .

اتصال لوله‌های PVC چسب متداول‌تر است . پیشین از اتصال در لوله آلودگی زدائی و لوله کم آب باشد و اتصال ۱۰ تا ۱۵ دقیقه حوصله کرد تا محکم شود .

کاربرد لوله‌های PVC فشار حاذق در سیستمهای فاضلاب ساختمان تحت عنوان لوله‌های عمودی و گردآوری کننده و لوله تخلیه کلیدی فاضلاب است .

۲ – لوله‌های PE ( پلی اتیلن )

این لوله‌ها به رنگ تیره یا این که سیاه رنگ میباشند . ضخامت و چگالی لوله‌های PE نسبت به لوله‌های PVC است . این لوله‌ها در قبال فشار ناشی از سیال مقاوم‌تر اند . اتصال لوله‌های PE به اتصال جوش حرارتی و جوش به انجام میگردد . لوله‌ای PE تحمل فشار بالا در کانال توزیع آب شهری کاربرد .

از معایب لوله‌های PE می‌توان به حجیم بودن اتصالات آن اشاره نمود که محدودیت در تاسیساتی که دور و اطراف در آن مطرح است می نماید و همینطور تحمل دما تا ۵۵ مرتبه سانتی گراد را که‌این محدودیت در به کارگیری از این گونه لوله را در سیستم‌های آب گرم خواهد کرد .

۳ – لوله‌های PP ( پلی پروپیلن )

این لوله‌ها به رنگ سپید و یا این که سبز وجود و خاصیت مخصوص در آبرسانی سیستم‌های کوچک کاربرد میباشند . اتصال لوله‌های پلی پروپیلن جوش حرارتی موسوم به اتو انجام و این با ذوب موضعی فرنگی لوله و داخلی اتصال انجام قبول میکند .

لوله‌های PP در قبال فشار بالای سیال مقاومند و محدوده دمایی قابل تحمل وسیعی . ( ۵۰ تا ۸۵ مرتبه سانتی گراد ) . به همین بهانه در هر دو سیستم آب سرد و گرم کاربرد . نقطه ضعف این لوله‌ها تاثیر پذیری از خورشید و شکنندگی آنهاست .

۴ – لوله‌های ABS

۵ – لوله‌های CPVC

۶ – لوله‌های PB

انواع و اقسام لوله های فاضلاب لوله‌ها را می‌توان به متعدد از نگاه متاع کاربرد و طریق اتصالات گونه بندی نمود . در آبرسانی و گردآوری فاضلاب ( لوله فاضلاب ) عمدتا از لوله‌های آهنی و پلاستیکی به کارگیری میگردد . لوله‌های آزبست سیمان و لوله‌های بتونی هم در گردآوری فاضلاب ( لوله فاضلاب ) کاربرد . همینطور در آبرسانی منازل و اماکن و سیستمهای آبرسانی کوچک PLUMBING از لوله‌های گالوانیزه به کارگیری میگردد . در لوله کشی آب گرم و سرد مصرفی برای اتصال لوله‌ها به یکدیگر تغییر و…

بیشتر بخوانید
مزایا و معایب کولرهای آبی چیست تعمیر کولر آبی نصب کولر نصب کولر آبی نصب و تعمیر پمپ آب 

مزایا و معایب کولرهای آبی چیست

از مزایای کولرآبی میتوان به نکات زیر اشاره کرد :

مزایا و معایب کولر آبی
از پرمصرف ترین وسیله های خنک کننده هوا برای مکان های مسکونی و تجاری کولر های . کولرهای محاسن و معایبی که در به از اشاره . مزایای کولر :

کولرهای

سرمایش بالادر کولرهای

هزینه نصب و

مصرف برق در کولر های

تعمیر و

کولرآبی

از معاییب کولرآبی میتوان به نکات زید اشاره کرد :

مزایا و معایب کولر آبی

در از کولرهای , مصرف آب خصوصا با به و رو به منابع آب در مرزو بوم است .

دیگر از کولرهای که در روزهای آلودگی هوای تهران به , این است که در معرض گرد و خاک و هوای است و از این , آلودگی ها و بیماری زا ( باکتری ها , ویروس ها و قارچ ها ) به راحتی وارد .

بکار بردن آب جهت خنک کردن معایبی را از قبیل محدودیت خنکی , گرفتگی پوشال ها , گرفتگی احتمالی پمپ , زنگ زدگی و . . . بهمراه .

عدم دمای ایده آل و دو تند و

پوشال کولرهای گرد و غبار و قارچ است و از آن‌جا که رطوبت و آفتاب به داخلش نمی تابد , این با جریان هوا به رویه . این در شهرهای ای تهران که ذرات در هوا است , شدیدتر است .

 

از مزایای کولرآبی میتوان به نکات زیر اشاره کرد : از پرمصرف ترین وسیله های خنک کننده هوا برای مکان های مسکونی و تجاری کولر های . کولرهای محاسن و معایبی که در به از اشاره . مزایای کولر : کولرهای سرمایش بالادر کولرهای هزینه نصب و مصرف برق در کولر های تعمیر و کولرآبی از معاییب کولرآبی میتوان به نکات زید اشاره کرد : در از کولرهای , مصرف آب خصوصا با به و رو به منابع آب در مرزو بوم است . دیگر از کولرهای که در روزهای…

بیشتر بخوانید
جلوگیری از گازگرفتگی ناشی حین حفر چاه تاسیسات تخلیه و لایروبی و حفر چاه تشخیص ترکیدگی لوله حفر چاه رفع نم و رطوبت لایروبی چاه لوله بازکن لوله بازکنی 

جلوگیری از گازگرفتگی ناشی حین حفر چاه

توجه داشته باشید که یکی از خطرات حفر چاه ، گاز گرفتگی است!

به کارشناسان حفر و تخلیه چاه , حفر چاه‎ چاه‎کن‎ها و تخلیه چاه کارگران تخلیه چاه معمولا غیر ایمن بوده و در از مواقع مشکلاتی را درپی داشته و حتى سبب ساز به مرگ کارگران حفر و تخلیه چاه .

از نگاه متخصصین زمین‎شناسی , چاه‎شناسی و تخلیه چاه , قشر تحتانی زمین گازهای مختلفی است و کارگران حفاری چاه و تخلیه چاه حفر و تخلیه چاه عدم اطلاع از آن اختلال می گردند .

در حالتی که شده در از که چاه را حفر می با اختلال گاز گرفتگی مواجه می‎شوند . کارگران تخلیه چاه از این قضیه مستثنی نیستند . از کارگران تخلیه چاه هنگام تخلیه چاه مسمومیت شده و از آن‌ها جان را از دست دادند .

عبدالواسع یکتن از کارگران حفر چاه در شهر کابل است که پنج سال دراین مورد تجربه کاری و دوران ۴۰۰ چاه را با به کار گیری از وسایل حفر بیل , کلند و ریسمان حفر . تجربه تخلیه چاه و تخلیه چاه را در کارنامه .

وى : در مختلف در جریان کار , در قریه متر پایین زمین وجود گازهایی را کرده‎ام و به استنشاق این گازها موقعیت سرگیچه پیدا کرده‎ام‎ . در عملیات حفر چاه و در عملیات تخلیه چاه این موقعیت را تجربه کرده‎ام .

این حفر چاه مى افزاید : با آنکه چاه‎های چاه فاضلاب و چاه آب در گوناگون کابل حفر نموده‎ام , تا کنون هیچگاه تخلیه کردن گازها از پایین زمین را تجربه نکرده‎ام . در واقع به انجام عملیات حفر چاه و تخلیه چاه گازهای چاه را تخلیه نکرده‎ام .

جلوگیری از گاز گرفتگی

رییس آقا یکتن دیگر از کارگران حفر چاه و تخلیه چاه در شهر کابل : در شرایطی که و حفر چاه و تخلیه چاه نکات ایمنی را رعایت نکنند احتمالا گاز فاضلاب با ١٠ متری آن‌ها‌را از پای درآورد . از دوستان عزیز که تخلیه چاه بوده‎اند بجهت بی‎دقتی هنگام تخلیه چاه مسمومیت شده‎اند .

وى با بیان اینکه معمولاً گاز فاضلاب چاه‎های سربسته , اعلام کرد : چاه‎کن , کارگران تخلیه چاه , کارگران لایروبی چاه و کف تراشی چاه , رانندگان تانکر تخلیه چاه و تمام دست اندرکاران تخلیه جاه در چنین حالتی دست کم چهار ساعت درب چاه را بگذارند , تا گاز فاضلاب از چاه تخلیه شود و غلظت آن کاهش یابد . در‌این حالت است که می‎توان عملیات تخلیه چاه را کرد .

رییس آقا مى افزاید : هنگام کار و قبلی از ورود به چاه , منحصربه‌فرد را می‎کنم و با طناب آن را به چاه می‎فرستم تا از وجود گاز فاضلاب در چاه مطمئن . کارگران تخلیه چاه , دست اندرکاران تخلیه چاه و دیگر کارگران چاه قبلی از ورود به چاه از وجود گازهای چاه و گاز فاضلاب مطمئن شوند .

این تخلیه چاه درپی اعلام کرد : اطمینان از عدم وجود گاز‎های سمی چاه , برای ورود به چاه یک وسیله تهویه هوا در چاه تعبیه شود . این وسیله از این جهت حتمی است که کارگران حفر چاه و دست اندرکاران تخلیه چاه برای تنفس در چاه با اختلال روبرو نشوند .

چاه فاضلاب

گازگرفتگی به جان کارگران تخلیه چاه

میرویس که شش سال تجربه حفر چاه و تخلیه چاه را می‎گوید : در یک رخداد حفر چاه همکار را از دست دادم . علت مرگ مسمومیت بر اثر گازگرفتگی بود . جهت تخلیه چاه وارد چاه شد دقیقه مسمومیت شد . چه زیاد حفر و تخلیه چاه را شش سال کار دیده‎ام که در از آن جان را از دست دادند . از دوستان عزیز تخلیه چاه گاز چاه مسموم شدند .

: ما غریبی هستیم و بدون میل کار روی آورده‎ایم , برای ما موضوع کار دیگری و دیگر ایمنی حتمی را نداریم تا به ایمنی کار کرده و گازهای چاه را از چاه کنیم . کار تخلیه چاه , حفر چاه , لایروبی چاه , کف تراشی چاه و تمام کار های چاه وسایل ایمنی است .

میرویس از مسئولین درخواست که دراین مورد و چک کافی داشته باشند و وسایل و ابزار ایمنی را کارگران حفر و تخلیه چاه قرار دهند تا دیگر شاهد مرگ کارگران در اثر عدم رعایت نکات ایمنی نباشیم .

پزشک معالج محمد عیسی ( جلال ) داخلی و اطفال در خصوص دست اندرکاران گاز گرفتگی در چاه‎ها میگوید : مسمومیت که حفر چاه و تخلیه چاه را انجام می‎دهند با به گونه چاه و عمق آن وجود گازهای گوناگون گاز کربن‎ مونو اکسید می‎آید و این مسمومیت به درجات گوناگون و علائمی را به .

پزشک معالج جلال میگوید : قرار دادن مسموم شده چاه در هوای آزاد زیاد حتمی است تا هوای آزاد اکسیژن کافی را بدست آورند .

این داخلی کارگران حفر و تخلیه چاه و تمام دست اندرکاران تخلیه چاه و که با چاه سروکار قبلی از ورود به چاه از عدم وجود گازهای سمی مطمئن شوند اعلام کرد : در بسته بودن درب چاه , قبلی از ورود به آن دست کم درب چاه به دوران ٢۴ ساعت شود تا گازهای سمی تخلیه شوند و تخلیه چاه .

توجه داشته باشید که یکی از خطرات حفر چاه ، گاز گرفتگی است! به کارشناسان حفر و تخلیه چاه , حفر چاه‎ چاه‎کن‎ها و تخلیه چاه کارگران تخلیه چاه معمولا غیر ایمن بوده و در از مواقع مشکلاتی را درپی داشته و حتى سبب ساز به مرگ کارگران حفر و تخلیه چاه . از نگاه متخصصین زمین‎شناسی , چاه‎شناسی و تخلیه چاه , قشر تحتانی زمین گازهای مختلفی است و کارگران حفاری چاه و تخلیه چاه حفر و تخلیه چاه عدم اطلاع از آن اختلال می گردند . در حالتی…

بیشتر بخوانید
تشخیص صددرصدی ترکیدگی لوله با دستگاه نشت یاب ویژه تخلیه و لایروبی و حفر چاه تشخیص ترکیدگی لوله لوله بازکن لوله بازکنی لوله کش لوله کشی لوله کشی آب و نصب شیرآلات 

تشخیص صددرصدی ترکیدگی لوله با دستگاه نشت یاب ویژه

آیا شما هم با مشکل ترکیدگی لوله آب مواجه هستید؟

تشخیص لوله بادستگاه تخلیه چاه ایام ترویج پیدا کرده و آن این است که در با و محل لوله کشف میشد و خسارات به می آمد که قابل تحمل فقدان .

ولی امروزه با دستگاه های مجهز به دوربین و سنسورهای فوق با‌گاز محل نشت و رفع آن می‌نمایند .

دستگاه نشت یابی لوله آب عمدتا در صوتی یافت . بدین شکل که با امواج صوتی تشخیص محل لوله آب می . که میدانید جنبش آب تولید امواج صوتی می شود . زمانی که لوله ای در گیر شود , آب با شدت از لوله می شود . که میزان آب شده از لوله چقدر باشد . سوراخی ریز در لوله تولید شده باشد و مقدار آبی رنگ که از لوله نشت می قلیل باشد .

میزان و میزان لوله . این است که آب با شدت از لوله شود ( و قطره قطره ) . این شدت ایچاد صوت می شود که با گوش آدم قابل شنیدن وجود ندارد . دستگاه تشخیص نشت و لوله بدین شکل کار می که محل صوت را از روی شدت قلیل شدن آن پیدا می . زمانی نم و رطوبت تولید شده در ساختمان حاصل است نشت قطره قطره آب باشد می بایست به تجربه کارشناسان . دیگری برای یافتن محل لوله آب .

تشخیص و نشت یابی لوله آب با دستگاه تا چه عمقی قابلیت و امکان پذیر است؟

عمقی که دستگاه ها صوتی تشخیص می‌دهند تا حدود ۴۰ سانتی متر است . نباید تشخیص لوله در اعماق اکثر از ۴۰ سانتی متر را از این دستگاه ها داشت . مگر این که مقدار نشت لوله باشد و صوتی که تولید می از اعماق با دستگاه قابل تشخیص باشد . این دستگاه ها برای یافتن محل نشت در ساختمان ها قابل است و برای نشت های صنعتی و … شیوه های دیگری موجود است .

دقت تشخیص در ترکیدگی لوله آب

این دستگاه ها محلی را پیدا نمیکنند در صورتی‌که محل را پیدا با اعتنا کمتر از ۱۰ سانتی متر , نقطه شده لوله را تشخیص می‌دهند . در صورتی‌که مصالح مستعمل در ساختمان شما است خوبتر است از تخریب ساختمان , محل نقطه ای نشت لوله آب را با دستگاه یافته و آن گاه تخریب نقطه .

تعمیر بعد از تشخیص و محل لوله

در صورتی‌که نم و رطوبت تولید شده در ساختمان شما در اثر نشت و لوله آب باشد , مطلقا و مسلما می بایست لوله پیدا شده و تعمیر شود . نیاز به ردوبدل لوله کشی ساختمان باشید . این قمست از یک‌سری سانتی متر تا یک‌سری متر و در به ردوبدل کل لوله کشی ساختمان بینجامد . بعد از لوله کشی ساختمان , محل تخریب شده می بایست شود که دربرگیرنده کاشی کاری موزاییک کاری گچکاری و … باشد .

هزینه رفع نشت لوله آب و و تعمیر لوله کشی مصدوم چه مقدار است؟

ارزش و هزینه تعمیر لوله کشی مصدوم ساختمان بستگی به لوله کشی , عمق لوله کشی و مقدار لوله کشی ردوبدل را تعمیر شده دارااست که کارشناسان بعد از یافتن محل نشت لوله , این ارزش را برآورد کرده و و تعمیر لوله کشی ساختمان اجرا خواهد شد .

ارزش ترمیم دیوار , کف و سقف و رفع نم و رطوبت چه مقدار است؟

ارزش تعمیر گچ دیوار , کف ( موزائیک , سرامیک و … ) و سقف در محل برآورد می شود که بستگی به گوناگونی دارااست .

آیا شما هم با مشکل ترکیدگی لوله آب مواجه هستید؟ تشخیص لوله بادستگاه تخلیه چاه ایام ترویج پیدا کرده و آن این است که در با و محل لوله کشف میشد و خسارات به می آمد که قابل تحمل فقدان . ولی امروزه با دستگاه های مجهز به دوربین و سنسورهای فوق با‌گاز محل نشت و رفع آن می‌نمایند . دستگاه نشت یابی لوله آب عمدتا در صوتی یافت . بدین شکل که با امواج صوتی تشخیص محل لوله آب می . که میدانید جنبش آب تولید امواج صوتی می…

بیشتر بخوانید
قالب وردپرس