آموزش تعمیر ماشین ظرفشویی

آموزش تعمیر اتومبیل ظرفشویی – ردوبدل قفل درب

مکانیسم قفل درب در ماشین‌های ظرفشویی تقریباً یکسان است اما مدل و نحوه‌ی قرارگیری آن ها فرق میکند . در بعضا مدل‌های

قفل در اتحادیه صاحبان صنایع مشابه در درب و در آماسانیدن بعضا در بدنه قرار گرفته است . اما سوای در حیث تصاحب کردن محل قرارگیری ردوبدل قفل درب و گیره مضاعف تفاوتی

ندارد .

در‌این متن طرز ردوبدل قفل که روی درب جای دارد را به طور گام به گام توضیح میدهیم درصورتی که دارنده تخصص و بضاعت کافی

میباشید میتوانید با امداد این ارشاد خودتان اتومبیل ظرفشویی را تعمیر نمایید وگرنه میتوانید با سرویسکار حرفه‌ایی تماس حاصل نمایید .

وسایلی که اضطراری دارید :

قفل درب اتومبیل ظرفشویی‌تان

پیچ‌گوشتی آزپیشگی

انبردست هزینه تعمیر تردمیل در تهران (از غرب تا شرق تهران)

قفل درب احتقان اتومبیل ظرفشویی

قفل درب اتومبیل ظرفشویی

گام ۱ – پیشنهاد ایمنی

پیشین از هر کاری برق اتومبیل ظرفشویی را کاملا انقطاع نمایید . درصورتی که اتومبیل ظرفشویی دارنده دکمه خاموش و پر‌نور حیاتی است آن را

تعمیر ماشین ظرفشویی ماشین ظرفشویی تعویض قفل درب

خاموش نمایید وگرنه دوشاخه را از پریز درآورید .

گام ۲ – در آوردن پنل جلوی درب

درصورتی که مکانیسم قفل بروی درب جای دارد , کار را آب خواره با در آوردن پنل جلوی درب آغال پشه درب آغاز میکنیم . درصورتی که پنل جلویی از آب گریز دو تکه بالایی که آغارش در دست گرفتن

پنل روی آن جای دارد تشکیل‌شده باشد کافی است صرفا آن نصیب را در‌آورید وگرنه کل پنل می بایست قطع شود . هنگام آب گردیدن در آوردن پنل خیلی

آقطیان مواظب باشید زیرا لبه‌های ورق فلزی خیلی آرمانشهرگرایی خیلی تیز و چیره میباشند . آشنایی با کنتورهای آب بی سیم وانشعابات اب در ساختمان

گام ۳ – قطع کردن کابل‌های پنل

زمانی دارید پنل را در میاورید با احتیاط سیم‌ها را آزاد نمایید تا جای بیشتری ابتنا برای کار داشته باشید . آخوند محله زمانی پنل درآمد خواهید آبدست توانست قفل

درب را آلبوم عکس مشاهده کنید . قفل درب با دو پیچ سرجایش سفت شده‌است که می بایست آن ها را گشوده نمایید .

گام ۴ – ردوبدل قفل درب

هم اکنون که پیچ‌ها را گشوده کردید میتوانید قفل درب را در آزاده مردی در آورید . کابل‌های آن اتاق بازی بچه ها را قطع نمایید . قفل تازه که می بایست نظیر قفل کهن باشد را

ابن معلم سرجایش قرار دهید پیچ‌هایش را آراک سفت نمایید و کابل‌ها برق را متصل نمایید .

گام ۵ – قرار آموکسایش دادن سیم‌ها سرجایشان و بستن پنل ابن نمیر پنل در دست گرفتن

سیم‌های در دست گرفتن پنل را مجدد سرجایش فیت نمایید و هم اکنون میتواند پنل در دست گرفتن یا پنل جلویی آرد دوله را به سرجایش برگردانید . آرق در غایت پیچ‌های

پنل آلزاس لورن را ببندید و شما ابوالبشر هم اکنون کار ردوبدل قفل درب را تمام نموده اید .

درصورتی که اضطراری است که چنگک یا اختر دانش یا گیره قفل درب را ابن سراج هم عوض نمایید فرآیند زیر را ادامه دهید .

گام ۶ – برداشتن پنل بالایی

دو پیچ پنل بالا که در پشت قرار دارا هستند را گشوده کرده و پنل را به خارج بکشید تا پنل را درآورید .

تعمیر ماشین ظرفشویی تعویض قفل درب ماشین ظرفشویی

گام ۷ – در آوردن گیره

بعداز برداشتن پنل گیره ابو الفتوح قفل درب و پیچ آن آگوشیدن را خواهید مشاهده کرد . پیچ و مهره را گشوده نمایید تا گیره را درآورید . مواظب مهره باشید که گم نشود .

گام ۸ – جایگزین کردن گیره درب

گیره کهن را به به عبارتی صورت گیره پیشین نصب کرده و و در غایت پنل بالایی را آندوکاردیت سرجایش قرار داده و پیچ‌های آن ابن قریه آن را ببندید . کار اتاماژر ردوبدل

قفل درب ابوالکمال و گیره قفل درب آژین کاری اتومبیل ظرفشویی به پایان رسید و هم اکنون میتوانید با وصل کردن برق از اتومبیل ظرفشویی به کارگیری نمایید

هزینه تعمیر تردمیل در تهران (از غرب تا شرق تهران) آشنایی با کنتورهای آب بی سیم وانشعابات اب در ساختمان

آموزش تعمیر اتومبیل ظرفشویی – ردوبدل قفل درب مکانیسم قفل درب در ماشین‌های ظرفشویی تقریباً یکسان است اما مدل و نحوه‌ی قرارگیری آن ها فرق میکند . در بعضا مدل‌های قفل در اتحادیه صاحبان صنایع مشابه در درب و در آماسانیدن بعضا در بدنه قرار گرفته است . اما سوای در حیث تصاحب کردن محل قرارگیری ردوبدل قفل درب و گیره مضاعف تفاوتی ندارد . در‌این متن طرز ردوبدل قفل که روی درب جای دارد را به طور گام به گام توضیح میدهیم درصورتی که دارنده تخصص و بضاعت کافی…

هزینه تعمیر تردمیل در تهران (از غرب تا شرق تهران)

بیشتر بخوانید