چند نوع کلید پریز در برق کشی ساختمان وجود دارد؟

کلید و پریز ازجمله المان های اضطراری در برق کشی ساختمان میباشند که نه صرفا از حیث کاربرد بلکه از حیث چیدمان داخلی هم مسئله اعتنا و اهمیت قرار میگیرند . این عنصرها کوچک در بعدها و طرح های متعدد به بازار عرضه میشوند و قرار تصاحب کردن آن ها بر روی دیوار با اشکال پوشش ها مانند برگه دیواری , رنگ , آندورا , پانل های چوبی و اثاثی … نمایی مضاعف دیدنی و اختصاصی بفرد به فضای منزل میبخشد .

کلید و پریز ازجمله المان های اضطراری در برق کشی ساختمان میباشند که نه صرفا از حیث کاربرد بلکه از حیث چیدمان داخلی هم مسئله اعتنا و اهمیت قرار میگیرند . این عنصرها کوچک در بعدها و طرح های متعدد به بازار عرضه میشوند و قرار تصاحب کردن آن ها بر روی دیوار با اشکال پوشش ها مانند برگه دیواری , رنگ , آندورا , پانل های چوبی و اثاثی … نمایی مضاعف دیدنی و اختصاصی بفرد به فضای منزل میبخشد .

نکته ای که در ساخت دکمه و پریز قضیه اعتنا قرار میگیرد ایمنی آن ها است . این آسودگی خاطر قطعات مستقیماً با انرژی برق آمارۀ ترتیبی در رابطه میباشند براین اساس در ایجاد آن ها به نکات ایمنی اعتنا می شود . اتکه امروزه متناسب با هر ادریس خانه مدل کاربرد از دکمه و پریزهای منحصر به کارگیری می شود . مثلا در فضاهای گشوده و یا مرطوب از مدل دکمه و پریز ضد آب و برای تزئین چیدمان داخلی از دکمه و پریزهای کریستالی به کارگیری می شود . اما این قطعات کاربردی در نوع های متعدد با رنگ های متعدد مبنی بر ذوق و دارایی اشخاص تعیین و خریداری میگردند .

اشکال دکمه و پریز 

دکمه لمسی

دکمه لمسی یا تاچ من جمله امروزی ترین مدل دکمه است که به کارگیری از آن در منزل های هوشمند متداول است . این دکمه با حرارت دست فعال شده و فعالیت می نماید .

دکمه و پریز تایمری

این مدل قطعات در مکان هایی نظیر ایوان و خط مش پلکان که چراغ ها نباید همیشه پر‌نور بمانند نصب میشوند . دکمه و پریزهای تایمری قابل تهیه میباشند و می توانایی دوره خاموش و یا پر‌نور کردن آن ها را در دست گرفتن نمود .

دکمه با سنسور حرکتی اتوبوس دوطبقه

کلیدهای سنسوردار به آرا گون مقدار قابل توجهی باعث به باصرفه سازی مصرف انرژی برق میشوند چون صرفا در شکل حضور اشخاص پر‌نور شده و بعد از مدتی خاموش میشوند . از این مدل امکانات در راهروها به کارگیری می شود . آخرین

کلیدهای تک پل و آب باز دوپل

کلیدهای تک پل آفت صرفا برای خاموش و پر‌نور کردن یک مدار قضیه به کارگیری قرار میگیرند ولی با به کارگیری از کلیدهای دوپل می بضاعت و توان دو مدار را انقطاع و وصل کرد .

دکمه دیمر هزینه تعمیر تردمیل در تهران (از غرب تا شرق تهران)

سیم کشی کلید پریز برق کشی ساختمان

دکمه دیمر در مکان هایی که اندازه روشنایی می بایست یکنواخت باشد کاربرد دارااست . این کلیدها شدت روشنایی را تهیه و کم یا مضاعف می نمایند . از این مدل کلیدها در مکان هایی نظیر تالار نمایش زنده به کارگیری می شود . ابرگراف

پریز برق یو پی آریتمتیک اس

آبخوان

پریز برق ارت دار آسترکاری

این پریزها مجهز به ادم ابله یک سیم ارت دار آموختنی میباشند که برای تخلیه توشه الکتریکی به زمین متصل گردیده اند . این سیم ابو جلاح با انتقال الکتریسیته ساکنی که در آبرو دار در مدار تخلیه شده آفتاب چشمه بازدارنده از برق گرفتگی اشخاص می شود .

هزینه تعمیر تردمیل در تهران (از غرب تا شرق تهران)

هزینه تعمیر تردمیل در تهران (از غرب تا شرق تهران) هزینه تعمیر تردمیل در تهران (از غرب تا شرق تهران)

کلید و پریز ازجمله المان های اضطراری در برق کشی ساختمان میباشند که نه صرفا از حیث کاربرد بلکه از حیث چیدمان داخلی هم مسئله اعتنا و اهمیت قرار میگیرند . این عنصرها کوچک در بعدها و طرح های متعدد به بازار عرضه میشوند و قرار تصاحب کردن آن ها بر روی دیوار با اشکال پوشش ها مانند برگه دیواری , رنگ , آندورا , پانل های چوبی و اثاثی … نمایی مضاعف دیدنی و اختصاصی بفرد به فضای منزل میبخشد . کلید و پریز ازجمله المان های اضطراری در…

هزینه تعمیر تردمیل در تهران (از غرب تا شرق تهران)

بیشتر بخوانید