فرسوده شدن لوله های قدیمی و شکستگی این لوله ها و جلوگیری از نم و رطوبت

فرسوده شدن لوله های و شکستگی این لوله ها و از نم و رطوبت

نم و شکستگی لوله ها در ساختمان ها ضرر و زیان های بسیار و نمای زشت داخلی در ساختمان ها می شود که با کارشناسی می توانایی اختلال را برطرف کرد کارشناسی تحلیل های و کردن منشاء نم و شکستگی هست .

شکستگی لوله ها و ایجاد رطوبت در ساختمان

در سطح اولیه می بایست شود که اختلال از لوله کشی فاضلاب است لوله کشی آب شوفاژ و آن گاه برای رفع اختلال کرد . برخی اوقات اختلال از لوله کشی نباشد و نم بر اثر شدگی قیر کیسه اتصالات شیرالات باشد .

بدین نکته می بایست اعتنا داشت که زمانی اختلال برطرف می شود , روی فضای تعمیر شده برای یک الی دو روز می بایست بماند تا از تعمیرات انجام یافته اطمینان خیال و خاطر به فعالیت آید .

نم تولید شده در‌صورتی‌که که با زردی روی مرحله به وجود بیاید اختلال از نشتی فاضلاب است , در که اختلال فاضلاب باشد , هنگامی نم ریزش آب اکثر می شود که از فاضلاب مصرف شود و آب به مقطعی میاید , اما هنگامی که آب دائما در حالا ریزش باشد نم در حالا اکثر شدن باشد و متوقف نشود اختلال از لوله کشی آب هست .

شکستگی لوله های فاضلاب و ایجاد نم

چگونگی تشخیص نشتی آب از لوله های فاضلاب

تشخیص نشتی آب از لوله های فاضلاب

تردیدی وجود ندارد که نشتی لوله های فاضلاب بیشترین نگرانی را برای دارا هستند . آلودگی آب که نجس از یک طرف و جا پرتاب کردن و لکه های رنگی از سوی دیگر این اختلال را بد می . خوشبختانه سیستم لوله های پلیکا به شکلی است که کمتر در گیر پوسیدگی می گردند و نشتی در‌این گونه لوله ها کمتر گزارش داده می شود .

ولی که در مطلب لوله کشی فاضلاب توضیح داده شد , لوله های فاضلاب در جایی تعبیه می گردند که در شکل تخریب کمتری به داشته باشند . این لوله ها را در بصورت سقفی میکشند و برای رایزرهایی در حیث میگیرند که لوله از داخل عبور می , سقف و برای کشی می شود و به وسیله سقف کاذب از نمای ساختمان به دور می شود .

معمولا نشتی این لوله ها را می بضاعت و توان با نقشه تاسیساتی به راحتی تشخیص اعطا کرد . همین که جایی نم داده باشد می بایست به نشتی آب کرد . در های خیلی ریلکس میتوانید بصورت ظاهری نظارت فرمائید که آیا نشتی از لوله های فاضلاب است خوبی . کافی است مسیر ها را تحلیل فرمائید و این قضیه را متوجه .

لوله کشی فاضلاب در گرمابه بصورت سقفی

سقف را بر دارید و با یک چزاغ قوه تمام مسیر را آنالیز فرمائید و از بخواهید در مسیر دستشویی و فاضلاب آب بریزد . آگر نشتی از لوله های فاضلاب باشد به طور کامل را با چکه کردن نشان میدهد . این کار را در هر که از نم دیدید انجام دهید .

در های که از سیستم داکت کشی و سقف کاذب خبری وجود ندارد ولی قضیه می شود . بخصوص هنگامی که لوله های آب و فاضلاب از یک مسیر شده باشند . ولی در صورتی‌که هوشیار باشید خواهید فهمید که اساسا تفاوت ندارد .

شکستگی لوله های فاضلاب و ایجاد نم

این در صورتی‌که جای نم را بدانید می بایست آب را ببندید تا مشاهده کنید نم کمتر می شود نیکی . آن گاه می بایست از بخواهید که آب در لوله های فاضلاب بریزد . گوش فرمائید و به اعتنا نم را نظارت فرمائید . در صورتی‌که نشتی از فاضلاب باشد را نشان میدهد . اگر‌چه کار است .

در سیستم های فاضلاب برای تعمیر لوله های فاضلابی که نشتی دارااست عموما نیاز به تخریب هست و راهی این .

پیدا کردن محل نشتی و تعمیر لوله های فاضلاب

نشتی لوله های فاضلاب

بعد از انتخاب و شدن نشتی لوله های فاضلاب نوبت به خواهد رسید . در صورتی‌که لوله کشی ساختمان خیلی نباشد به راحتی می بضاعت آن را کرد .

مقدمه می بایست مکان نشتی را فرمائید . معمولا چنیدن برای یک نشتی موجود است که می بایست بعد از ارزیابی و کارشناسی تعیین شود . در ضمن می بایست به متناسب با نشتی کار تعمیرات صورت بپذیرد . به عنوان مثال در صورتی‌که مرحله نشتی بسیار باشد عامل دیگری این نشتی شده و می بایست ریشه یابی شود .

شکستگی لوله های فاضلاب و ایجاد نم

رفع شکستگی و شدگی لوله های فاضلاب

در‌این گونه از نشتی ها به جهت ضربه و فشار بیشتراز میزان بدنه لوله و شکسته است . صرف حیث از این که چه عامل این شدن شده که می بایست پیدا شود و مرتفع شود می بایست لوله را از ۳۰ سانتی متر از مرحله ببرید . می بایست لوله را از مرحله به میزان برش دهید .

تخریب به مراد رفع اختلال نشتی آب

سوکت می بایست در چنگ داشته باشید یک کدام از برای و دیگری قیسمت بالا . دو سوکت را با چسب بسیار لوله به هر دو راز لوله فاضلاب چسب فرمائید . از خط اواسط سوکت تا خذ در بین سوکت دیگر را با متر میزان بگیرید .

یک لوله به میزان گرفته شدن برش دهید .

یاداوری : لوله های کار شده فاضلاب معمولا به راحتی قابل نیستند و با فشار و قلق خاصی می بایست جا زده شوند . بخصوص در چنین هایی . می بایست مراقب باشید که فشار بسیار شکستن لوله ها نشود . ضمنا می بایست لوله میزان گرفته شده حدود دو تا سه سانتی متر کوتاه بریده شود تا ریلکس جا برود .

درون سوکت و راز لوله بریده شده را می بایست چسب بسیار بزنید . لوله فاضلاب در صورتی‌که ضخامت ۱۱۰ داشته باشد ۶ سانتی متر جا دارااست تا وارد سوکت شود . ۳ سانت که لوله را کوتاه بگیرید به شما میدهد تا لوله را از یک سمت وارد سوکت کرده و از سوی دیگر سه سانتی متر جای کار داشته باشید .

فرسوده شدن لوله های و شکستگی این لوله ها و از نم و رطوبت نم و شکستگی لوله ها در ساختمان ها ضرر و زیان های بسیار و نمای زشت داخلی در ساختمان ها می شود که با کارشناسی می توانایی اختلال را برطرف کرد کارشناسی تحلیل های و کردن منشاء نم و شکستگی هست . شکستگی لوله ها و ایجاد رطوبت در ساختمان در سطح اولیه می بایست شود که اختلال از لوله کشی فاضلاب است لوله کشی آب شوفاژ و آن گاه برای رفع اختلال کرد . برخی…

بیشتر بخوانید