نصب و راه اندازی کولر آبی

رعایت نکات اضطراری جهت نصب خنک کننده آبی رنگ

نصب و راه‌اندازی خنک کننده می بایست به وسیله تعمیرکار مجاز شکل گیرد و دفترچه راهنمای خنک کننده مطالعه شود .

ابوالقاسم

مسیر انشعاب برق و ابو مزاحم سیم کشی را در دست گرفتن نموده تا از درستی آن مطمئن گردید .

نصب فیوز مطلوب سر خط مش سیم فاز برق اضطراری و اضطراری است .

در استاندارد تازه خنک کننده مقرر شده , خالق از دکمه انقطاع دو قطب ( فاز و نول ) به کارگیری کند که در‌این‌صورت‌ هنگام انقطاع دکمه , فاز و

نول بدون هیچ تردیدی در درون خنک کننده وجود نخواهد داشت آموسنی و خطر برق گرفتگی کاهش ابوسلامه مییابد .

در استاندارد تازه خنک کننده مقرر شده , خالق از رله RCCB ( دکمه حفاظت جان ) ادرنالین در مدار الکتریکی خنک کننده به کارگیری کند که در‌این‌صورت‌

کولر آبی نصب و راه اندازی نکات لازم

خطر برق گرفتگی مضاعف کاهش مییابد .

در شکل ردوبدل پوشال ها اعتنا شود که تارهایی احکم الحاکمین از پوشال از مشبک آنوفل بیرون نشده باشد چون قابلیت و امکان انتقال آب روی بخش های

متحرک ( مبلغی و تسمه ) موجود است که منجر سوختن الکترو موتور آرک سازه می شود .

اخرالامر هرچند وقت یکبار پمپ خنک کننده را در دست گرفتن کنید زیرا در شکل عده شدن خرده پوشال ها حریم محور و یا درون محیط پمپ احتمال

سوختن آن موجود است .

کولر آبی نصب و راه اندازی نکات لازم

از ریختن آب به وسیله شیلنگ یا پارچ آه روی پوشال ها قطع پرهیز کنید زیرا احتمال خطر برق ادریون گرفتگی و یا سوختن الکتروموتور آشناب وجود توصیه‌های اداره استاندارد برای استفاده و خرید «کولرهای آبی»

دارااست .

از نصب خنک کننده در محل هایی که قابلیت و امکان دسترسی برای ردوبدل و یا تعمیر و مراقبت قطعات و متعلقات نیست جلوگیری کنید

چون خنک کننده می بایست در محلی نصب شود که قابلیت و امکان خدمت هر ساله و یا ماهانه ابوالحسین مالکی وجود داشته باشد .

اخته خانه خنک کننده می بایست در محل خارج از خانه نظیر پشت بام و بالکن نصب شود به دلیل آن که خنک کننده های آبی رنگ صد در صد با هوای خارج کار می نمایند و

برای هوادهی بخش اعظم می بایست در سه وجه خنک کننده فضای گشوده وجود داشته باشد .

در شکل قابلیت و امکان و پباده سازی خانه , خنک کننده در بالکن نصب شود چون عملکرد کولرهایی که در بالکن نصب میشوند به جهت حذف شبکه

های طولانی و زانویی عمده است . توجه به توصیه های ایمنی و فنی برای استفاده از کولرهای آبی و بررسی استاندارد ان ها

به جهت مکش هوا به وسیله فن خنک کننده , خنک کننده نباید نزدیک لوله ابری فاضلاب و هواکش نصب شود آبن .

خنک کننده را در مسافت دستکم 20 سانتیمتری از آبجی کف نصب نموده و روی آلم چر شالوده های لرزان و یا اخلائ یا پرتگاه نصب نشود . ابتلائ

برزنت خنک کننده را بازنگری و در شکل پوسیدگی و یا ترکیدگی آن را ردوبدل کنید . برزنت از انتقال لرزش خنک کننده به شبکه خودداری می

نماید

توصیه‌های اداره استاندارد برای استفاده و خرید «کولرهای آبی» توجه به توصیه های ایمنی و فنی برای استفاده از کولرهای آبی و بررسی استاندارد ان ها

رعایت نکات اضطراری جهت نصب خنک کننده آبی رنگ نصب و راه‌اندازی خنک کننده می بایست به وسیله تعمیرکار مجاز شکل گیرد و دفترچه راهنمای خنک کننده مطالعه شود . ابوالقاسم مسیر انشعاب برق و ابو مزاحم سیم کشی را در دست گرفتن نموده تا از درستی آن مطمئن گردید . Fani Kara نصب فیوز مطلوب سر خط مش سیم فاز برق اضطراری و اضطراری است . در استاندارد تازه خنک کننده مقرر شده , خالق از دکمه انقطاع دو قطب ( فاز و نول ) به کارگیری کند که…

توجه به توصیه های ایمنی و فنی برای استفاده از کولرهای آبی و بررسی استاندارد ان ها

بیشتر بخوانید