شما این‌جا هستید

قوانین استفاده از سایت

این وب سایت، زیر مجموعه ی سایت “فنی کارا” بوده و از تمامی قوانین و شرایط آن پیروی می کند. قوانین سایت فنی کارا به شرح ذیل می باشد:

وب سایت فنی کارا هیچ گونه خدمات فنی انجام نمیدهد، بلکه تنها بعنوان یک سایت اینترنتی، با ایجاد یک پل ارتباطی بین کاربران سایت و ارائه دهندگان خدمات فنی، انجام خدمات فنی را تسهیل می نماید.

بدین توضیح که در فنی کارا، ارائه دهندگان خدمات فنی و کاربران سایت تا قبل از شروع کار مخیر در پذیرش یا رد توافق همکاری و قرارداد فیمابین هستند و سایت فن یکارا درقبال انجام تعهدات وتوافقات و انجام کار و… هیچگونه نقش و مسئولیتی ندارد.

توضیح اینکه پس از تماس کاربران سایت و اعلامخدمات فنی مورد نیازشان، اطلاعات یک ارائه دهنده ی خدمات فنی که در محدوده ی مورد نیاز کاربر مربوطه باشد، در اختیار ایشان قرار میگیرد (از طریق ارائه ی یک کد فنی کار به کاربر امکان مشاهده ی تمام مشخصات فرد مربوطه فراهم می شود) سپس امکان تماس ارائه دهنده خدمات فنی مذکور با کاربر فراهم می شود و پس از آن، هم کاربر و هم ارائه دهنده ی خدمات فنی مربوطه، مخیر به پذیرش و یا رد مذاکره و توافق انجام کار (بهمراه تمام جزئیات آن) می باشند.

توجه:شرایط و قوانین سایت به منزله سند و هرگونه استفاده کاربری از سایت و تماس با تلفن درج شده در سایت و یا ارسال اطلاعات از طریق فرم های سایت و یا استفاده از محتوای مندرج در سایت، تماما به معنای قبول و امضای مفاد سند می باشد که همانند امضای دست نویس واجد اعتبار خواهد بود و امضا کننده را به مفاد سند ملتزم می نماید.

شرایط عمومی برای کاربران سایت و ارائه دهندگان خدمات فنی جهت استفاده از سایت فنی کارا (www.FANIKARA.com)

تمامی طرفین ذیل ماده ده قانون مدنی توافق و تراضی نمودند که کلیه مواد ذیل را خوانده تفهیم قرائت و تراضی نموده و با ثبت درخواست در سایت مسئولیت آن را میپذیرند.

 1. داشتن ۱۸ سال تمام شمسی برای متقاضی و ارائه دهنده خدمات
 2. التزام به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران ازحیث نوع درخواست و شرایط کاری و ضوابط ایمنی و تسلط کامل به کار و اصول ایمنی و اخلاقی
 3. پذیرش شرایط و قوانین سایت فنی کارا (www.fanikara.com)
 4. راستی آزمایی و صحت و سقم گفته های سرویسکاران با درخواست کننده خدمات فنی میباشد
 5. اسقاط هرگونه مسئولیت مالی، جانی، اخلاقی وقانونی و تسبیب و سبب و هر ادعای قانونی…بین کاربران سایت و ارائه دهندگان خدمات فنی واشخاص ثالث از ذمه شرعی و قانونی سایت فنی کارا با نقش دلالی برابر باب ششم قانون تجارت
 6. قبول بیطرفی ودلالی و عدم مسئولیت سایت فنی کارا در قبال حوادث جانی، مالی، اخلاقی و بیمه و دیه واقع شده بین کاربران و ارائه دهندگان خدمات فنی و اشخاص ثالث
 7. موافقت طرفین مبنی بر رضایت به رد و بدل آدرس، مشخصات و شماره تماس بین آنها از طرف سایت و امانت بودن این اطلاعات تا زمان خاتمه خدمات فنی
 8. طرفین پس از اتمام خدمات فنی از اطلاعاتی که در نتیجه استفاده از سایت فنی کارا کسب نموده اند حق استفاده ندارند و از ذخیره این اطلاعات به هر شکلی اعم از ذخیره در تلفن همراه و غیره اجتناب نمایند.در صورت کشف خلاف،سایت فنی کارا حقوق مادی و قانونی خود را لحاظ خواهد نمود.
 9. تعهد به ارائه مشخصات صحیح از سوی کاربران و ارائه دهندگان خدمات فنی و رفع مسئولیتسایت فنی کارا نسبت به عواقب کشف خلاف واقع
 10. جلب رضایت دوطرفه بین کاربر و ارائه دهنده خدمات فنی قبل از ترک محل ارائه خدمات
 11. درخواست و رعایت دقیق و کامل نکات ایمنی بین کاربر و ارائه دهنده خدمات فنی و در قبال اشخاص ثالث و رفع مسئولیت سایت فنی کارا در مقام نقش دلالی خود

قوانین کاربران سایت:

 1. استعلام قیمت از ارائه دهنده خدمات فنی قبل از عزیمت به محل کاربر
 2. درخواست مدرک شناسایی و کارت عضویت اتحادیه و مطابقت با مشخصات مندرج در سایت از طریق کد فنیکار در بدو ورود
 3. داشتن همراه با سن قانونی در ساعات و محل ارائه خدمات فنی
 4. اعلام ساعات حضور ارائه دهنده خدمات فنی در محل کاربر به نزدیکان
 5. در دسترس بودن محل برای افراد نزدیک و غیر
 6. تسویه حساب بعد از اتمام کار و منوط به دریافت فاکتور دارای مشخصات، آدرس و تلفن
 7. عدم درخواست موارد فنی و غیر فنی که قانون انجام آنرا منع کرده است
 8. اخذ هرگونه مجوز قانونی لازم برای انجام کارهای فنی مورد درخواست

و همچنین:

هنگام مراجعه ارائه دهنده خدمات فنی به شما حتما نکات ایمنی از قبیل داشتن همراه با سن قانونی کنار خود در محل مورد تقاضای شما، اطلاع رسانی محل و ساعت مراجعه و ساعت ترک محل و اتمام کار ارائه دهنده خدمات فنی به افراد نزدیک و وابسته، در دسترس بودن محل برای افراد غیر و اجرا و التزام کلیه موارد ایمنی فنی و غیر فنی باید از سوی کاربر رعایت شوند. همچنین کاربر و ارائه دهنده خدمات فنی، در قبال اشخاص ثالث نیز ملزم به رعایت تمام نکات ایمنی هستند و این انتقال تعهد مسقط تعهد سایت فنی کارا به عنوان واسطه و دلال فی مابین است.

کاربر سایت متعهد می شود تا هیچ گونه درخواست انجام موارد فنی و غیر فنی که قانون انجام آنرا منع کرده است را نداشته باشد و همچنین در مواقعی که انجام یک خدمت فنی، نیاز به اخذ مجوزهای قانونی داشته باشد، کاربر متعهد به دریافت و ارائه ی آن ها به شخص ارائه دهنده ی خدمات فنی پیش از شروع به کار می باشد و در صورت بروز هرگونه مشکل ناشی از عدم رعایت موارد ذکر شده، مسئولیت عواقب مربوطه با کاربر می باشد.

درخواست کارت عضویت اتحادیه، فاکتور دارای مشخصات، تلفن و آدرس، مطابقت مدارک شناسایی ارائه دهنده خدمات فنی مراجعه کننده به شما با مشخصاتی که در سایت با کد فنی کار قابل رهگیری است (این کد در تماس اول به شما اعلام میگردد) و مواردی از این قبیل که به سلامت فنی و فردی، قانونی و موارد مشابه و … مربوط میشود الزامی بوده وجهت ایمنی و امنیت شماست.

سایت فنی کارا بیطرفانه آدرس، شماره تماس و مشخصات ارائه دهندگان خدمات فنی درج شده در سایت از سراسر ایران را به رایگان در اختیار کاربران قرار میدهد و پس از تماس و درخواست دریافت خدمات فنی از سوی کاربران، مجاز است آدرس، شماره تماس و مشخصات کاربران را در اختیار ارائه دهندگان خدمات فنی درخواست شده قرار دهد.

سایت فنی کارا هیچ گونه مسئولیتی قانونی در قبال ارائه کار و دریافت هرگونه خدمات حضوری، غیر حضوری و هرگونه مشورت و راهنمایی بین کاربر و ارائه دهنده خدمات فنی نداردو طرفین ضمن عقد خارج لازم هرگونه مسئولیتی را برای سایت  فنی کارا اسقاط مینمایند.

پرداخت هرگونه وجه قبل از دریافت خدمات مجاز نمی باشد. همچنین هیچگونه مشاوره غیر حضوری نیز از نظر سایت مجازو قانونی نیست و طرفین رسما مقر اند ایجاد هرگونه رابطه کاری فی مابین ناشی از نقش مثبت دلالی سایت فنی کارا بوده و حقوق  سایت فنی کارا محفوظ است.

تسویه حساب منوط به اتمام کار، رضایت کاربر از انجام کار و دریافت فاکتور دارای مشخصات با تلفن و آدرس می باشد.

مبلغ دستمزد بر اساس قیمت اتحادیه مربوطه و با ارائه فاکتور و یا توافق بین دو طرف میباشد و سایت فنی کارا هیچگونه مسئولیت و مداخله ای در تعیین قیمت ندارد و مرجع صالح در این باب اتحادیه میباشد.

قوانین ارائه دهندگان خدمات فنی

 1. اعلام هزینه بر اساس نرخ اتحادیه
 2. عزیمت شخص ارائه دهنده خدمات فنی مندرج در سایت به محل در خواست خدمات و عدم واگذاری کار به ارائه دهنده خدمات فنی دیگر
 3. ارائه کارت شناسایی و کارت عضویت اتحادیه در بدو ورود به کاربر
 4. اقرار به داشتن مهارت فنی کامل و رعایت و اعلام کلیه نکات ایمنی برای خود و همراهان احتمالی، کاربر و اشخاص ثالث هنگام و بعد از اتمام کار
 5. انجام خدمات فنی مجاز بر اساس مجوز اتحادیه و مفاد قانون و پرهیز از ارائه خدمات غیر مجاز و غیر قانونی
 6. رعایت اخلاق، حریم شخصی و انصاف و قانون
 7. ارائه فاکتور با مشخصات، آدرس و تلفن در دو نسخه و دریافت امضای کاربر در نسخه ی دوم
 8. تعهد و پذیرش مسئولیت در قبال معتبر بودن تاریخ جواز و مدارک مربوطه، بیمه بودن خود و همراهان مجاز احتمالی و مسائل مربوطه

ارائه دهنده خدمات فنی نمی تواند تحت عناوینی چون رابطه استخدامی، پیمانکاری و مشارکت، مدعی حقی نسبت به سایت فنی کارا باشدو رسما کلیه حقوق قانونی در راستای ادعاهایی اینچنینی را از خود سلب و ساقط می نماید.

باید سن شما بالای هجده سال شمسی تمام باشد. از قوانین مرتبط در حوزه فعالیت خود اعم از قوانین مالیاتی (مالیات بر درآمد و …) صنفی و بیمه و قوانین ونکات مرتبط با ایمنی خود، کاربر و اشخاص ثالث ،قانون کار و… مطلعید و درصورتیکه به علت عدم رعایت هر یک از این قوانین از سوی شما محکومیتی توسط مراجع صالح قانونی وقضایی صادرشود شخصا پاسخگو خواهید بود وچنانچه دراثرعدم رعایت مفاد این سند، سایت محکوم به پرداخت وجهی شود و یا هرگونه هزینه ای متوجه سایت شود موظفید این مبلغ رابه سایت فنی کارا پرداخت نمایید.

ارائه دهنده خدمات فنی موظف است اعتبار تجاری سایت فنی کارا را در همه حال در نظر گرفته، برای حفظ اعتبار تجاری سایت فنی کارا از خود حسن خلق نشان داده و مراتب نزاکت، ادب، امانت داری و حفظ حریم شخصی در قبال کاربر را داشته و توصیه های سایت را رعایت نماید. تخلف از مفاد این ماده و نیز هر رفتاری که موجب خدشه دار شدن حیثیت تجاری سایت فنی کارا گردد، سایت را مجاز خواهد نمود مبلغ یکصد میلیون ریال به عنوان وجه التزام تخلف از ارائه دهنده خدمات فنی مطالبه نماید. تشخیص این امر با سایت فنی کارا است و ارائه دهنده خدمات فنی حق هرگونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب و اسقاط می نماید.

مسئولیت و عواقب ارائه هرگونه مشاوره، خدمات و معامله ای با هر فرد معرفی شده توسط این سایت در قبال نوع ارائه خدمات، رعایت موارد ایمنی و فنی برای خود و پرسنل و کاربر و اشخاص ثالث و التزامات قانونی، رعایت حریم خصوصی افراد  با خودشماست ومدیر و عوامل سایت مسئولیت و تعهد و ضمانتی در این قبال ندارند.

صحت مشخصات شما که در سایت فنی کارا درج شده است از قبیل نام و نام خانوادگی، کد ملی، تلفن ثابت و موبایل، شماره جواز و آدرس محل کار در سایت فنی کارا مورد تایید شماست و در صورت تغییر بلافاصله به سایت اعلام و اقدام به اصلاح و ویرایش صحیح مشخصات مینمایید.

ارائه دهندگان خدمات فنی متعهد میشوند که رضایت کامل و قانونی کاربر را جلب نمایند و شخصا پاسخگوی هرگونه مشکلی در محاکم قانونی و اتحادیه باشند و سایت از ارائه مشخصات کامل ارائه دهنده خدمات فنی به کاربر و محاکم ذیصلاح دریغ نمیکند.

ارائه دهنده خدمات فنی محترم؛ انجام هرگونه خدمات فنی که از نظر اتحادیه و قانون منع شده کاملا غیر مجاز می باشد. از انجام و یا پیشنهاد آن به مشتری اکیدا خودداری فرمایید.

قوانین مشترک کاربر و ارائه دهندگان خدمات فنی

کاربران و ارائه دهندگان خدمات فنی محترم؛ کلیه موارد فوق در جهت حفظ اخلاق، سلامت و امنیت جان و مال شما و اشخاص ثالث میباشد و رعایت کامل شرایط ذکر شده و مسئولیت عدم رعایت هر یک از موارد فوق با خود شماست و مدیر و عوامل سایت هیچگونه مسئولیتی در این قبال ندارند.

حل اختلاف

قرارداد فوق از هر نظر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و در صورت بروز اختلاف، کاربر و ارائه دهنده خدمات فنی تلاش خواهند کرد تا اختلاف خود را به صورت مسالمت آمیز و از طریق تعیین داور مرضی الطرفین تعیین شده حل و فصل نمایند. در صورت عدم موفقیت،  اختلاف از طریق مراجعه به مراجع قضایی حل وفصل خواهد شد.

بنا به صلاح دید سیستم رضایت سنجی فنی کارا بعد از اتمام کار اقدام به تماس با کاربران نموده و نتایج عملکرد نیروهای فنی را جویا میشود و مجاز است این نتایج را جهت بهبود کیفیت در همه جوانب از قبیل حسن خلق , ایمنی کار , تخصص , بروز بودن دانش و لوازم کار و قیمت و … را از منظر کاربر سنجیده و نتیجه را در سایت به نمایش بگذارد.

مجوز استفاده از هر سایتی در فضای مجازی منوط به خواندن و درک و قبول شرایط و قوانین آن سایت است. شما با  کلیک بر روی گزینه ی “خواندم و میپذیرم” قبل از هرگونه استفاده از محتوا و خدمات سایت،موافقت و تراضی خود را  اعلام می دارید کلیه موارد بالا را با دقت خوانده، درک کرده و پذیرفته اید و التزام به رعایت مفاد آن دارید.

استفاده از سایت “فنی کارا” به منزله ی خواندن، درک و پذیرش موارد فوق است.

لطفا به این مطلب رای دهید:
[تعداد: 0    میانگین: 0/5]
قالب وردپرس