خدمات لوله بازکنی و تشخیص ترکیدگی و لوله کشی و تاسیسات کرج

لوله بازکنی و نصب شیرآلاتآقای خسرو ناصری1493 835 0919
لوله بازکنی و تخلیه چاهآقای محمد رضایی1755 835 0919
تشخیص ترکیدگی و رفع نم و رطوبت و ترمیم آقای محمد علی بهرامی9364 834 0919
لوله کشی و نصب شیرآلات و سینک و تاسیسات آقای رضا کلهر1227 835 0919
شماره های شهرها (روی شهر مورد نظر خود کلیک کنید):
تهران مشهد کرج اصفهان قم گرگان