خدمات لوله بازکنی و تشخیص ترکیدگی و لوله کشی و تاسیسات قم

لوله بازکنی و تشخیص ترکیدگی با دستگاه و تخلیه چاهآقای ابولفضل مختاری ( فوری )2358 835 0919
لوله بازکنی و تخلیه چاه آقای مرادعلی جانعلیی1981 835 0919
لوله بازکنی و تشخیص ترکیدگی و لوله کشی و تاسیساتآقای کردلو6971 957 0919
شماره های شهرها (روی شهر مورد نظر خود کلیک کنید):
تهران مشهد کرج اصفهان قم گرگان