شهر تهران: لوله بازکنی - فوری

لوله بازکنی فوری

کل تهران

24 ساعته و بدون تعطیلی

لوله بازکنی - تخلیه چاهفوری

کل تهران - فوری

بدون تعطیلی

لوله بازکنی - تخلیه چاهفوری

شرق, شمال و مرکز تهران

24 ساعته و بدون تعطیلی

تشخیص ترکیدگی و رفع نمفوری

فقط غرب

تشخیص ترکیدگی و رفع نم

تشخیص ترکیدگی و رفع نمفوری

تشخیص ترکیدگی با دستگاه

فقط شرق و مرکز تهران

شماره های شهرها (روی شهر مورد نظر خود کلیک کنید):
تهران مشهد کرج اصفهان قم گرگان